หน้าแรก     ถามตอบ     ติดต่อเรา            
  วัดป่าภูไม้ฮาว ทำสมาธิ วิปัสนา โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต  
 
 ในขณะนี้ [2] ท่าน
 เมนูหลัก

 •   สถานที่สำคัญในวัด
 •   สถานที่ท่องเที่ยวในวัด
 •   ภาพสถานที่ปฏิบัติธรรม
 •   ภาพการปฏิบัติธรรม
 •   แนะนำสถานที่ต่างๆ
 •   ภาพกิจกรรมต่างๆ
 •  
  วันสำคัญทางศาสนา
   
    วันวิสาขบูชา
    วันอัฏฐมีบูชา
    วันอาสาฬหบูชา
    วันเข้าพรรษา
    วันออกพรรษา
    วันโกน-วันพระ
    วันมาฆบูชา
    วันทอดกฐิน
   
  บทสวดมนต์-พระคาถา
   
    พระคาถาชินบัญชร
    บทบูชาพระรัตนตรัย
    บทสวดพระพุทธคุณ
    บทสวดพระธรรมคุณ
    บทสวดพระสังฆคุณ
    บทกล่าวคำอุทิศบุญ
   
   
    ลิ้งค์แบนเนอร์ 88x31 px
   

  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์

  ทางใหม่เวบโฮสติ้ง

  ทางใหม่ซอฟท์

  YouTube

    เวบแนะนำ
 • ทางใหม่
 • ทางใหม่ซอฟท์
 • วัดสังฆทาน
 • วัดพระบาทน้ำพุ
 • วัดอัมพวัน
 • วัดท่าซุง
 • AddUrlYahoo
 • ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
 • บริการถ่ายภาพมุมสูง
 •  
   
   
    

  บทพระพุทธคุณ

  - บาลี
  อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
  อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
  สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ
  - อ่าน
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
  อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
  สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
  - แปล
  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม
  เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง
  ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ(ความรู้และความประพฤติ)
  เสด็จไปดี(คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น) ทรงรู้แจ้งโลก
  ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้
  ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
  ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม
  - บทพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

    องค์ใดพระสัมพุทธ
  ตัดมูลกิเลสมาร
    หนึ่งนัยพระทัยท่าน
  ราคี บ พันพัว
    องค์ใดประกอบด้วย
  โปรดหมู่ประชากร
    ชี้ทางบรรเทาทุกข์
  ชี้ทางพระนฤพาน
    พร้อมเบญจพิธจัก-
  เห็นเหตุที่ใกล้ไกล
    กำจัดน้ำใจหยาบ
  สัตว์โลกได้พึ่งพิง
    ข้าฯ ขอประณตน้อม
  สัมพุทธการุญ-
  สุวิสุทธสันดาน
  บ มิหม่นมิหมองมัว
  ก็เบิกบานคือดอกบัว
  สุวคนธกำจร
  พระกรุณาดังสาคร
  มละโอฆกันดาร
  และชี้สุขเกษมศานต์
  อันพ้นโศกวิโยคภัย
  ษุจรัสวิมลใส
  ก็เจนจบประจักษ์จริง
  สันดานบาปแห่งชายหญิง
  มละบาปพำเพ็ญบุญ
  ศิระเกล้าบังคมคุณ
  ญภาพนั้นนิรันดรฯ

      ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
 •   ยูทู้ป รวมธรรมปฏิบัติ
 •   แผนที่การเดินทาง
 •  
   
   @

 •   เจ้าอาวาสวัดป่าภูไม้ฮาว
 •  
   
   
  วัดป่าภูไม้ฮาว
  วัดป่าภูไม้ฮาว ต.กกตูม อ.คงหลวง จ.มุกดาหาร ๔๙๑๔๐
  โทรศัพท์ : 042-676-110, 089-6214349
  แฟ็กซ์ : -
  อีเมล : watpaphumaihow@hotmail.com
  : ติดต่อทางวัด :
  -


  เวบไซต์นี้สร้างถวายโดย ร้านคอมพิวเตอร์ทางใหม่ซอฟท์ โทร.081-8458897   www.tangmaisoft.com
  สร้างถวายวัดป่าภูไม้ฮาว เพื่อเอาไว้บอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างบุญ สร้างกุศล