หน้าแรก     ถามตอบ     ติดต่อเรา            
  วัดป่าภูไม้ฮาว ทำสมาธิ วิปัสนา โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต  
 
 ในขณะนี้ [3] ท่าน
 เมนูหลัก

 •   สถานที่สำคัญในวัด
 •   สถานที่ท่องเที่ยวในวัด
 •   ภาพสถานที่ปฏิบัติธรรม
 •   ภาพการปฏิบัติธรรม
 •   แนะนำสถานที่ต่างๆ
 •   ภาพกิจกรรมต่างๆ
 •  
  วันสำคัญทางศาสนา
   
    วันวิสาขบูชา
    วันอัฏฐมีบูชา
    วันอาสาฬหบูชา
    วันเข้าพรรษา
    วันออกพรรษา
    วันโกน-วันพระ
    วันมาฆบูชา
    วันทอดกฐิน
   
  บทสวดมนต์-พระคาถา
   
    พระคาถาชินบัญชร
    บทบูชาพระรัตนตรัย
    บทสวดพระพุทธคุณ
    บทสวดพระธรรมคุณ
    บทสวดพระสังฆคุณ
    บทกล่าวคำอุทิศบุญ
   
   
    ลิ้งค์แบนเนอร์ 88x31 px
   

  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์

  ทางใหม่เวบโฮสติ้ง

  ทางใหม่ซอฟท์

  YouTube

    เวบแนะนำ
 • ทางใหม่
 • ทางใหม่ซอฟท์
 • วัดสังฆทาน
 • วัดพระบาทน้ำพุ
 • วัดอัมพวัน
 • วัดท่าซุง
 • AddUrlYahoo
 • ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
 • บริการถ่ายภาพมุมสูง
 •      ประวัติย่อ ๆ ของหลวงพ่อครรชิต สุทธิจิตโต

  หลวงพ่อครรชิต สุทธิจิตโต เป็นชาวสกลนครโดยกำเนิด ปัจจุบันอายุ63 ปี บริบูรณ์ (เกิด 29 มีนาคม 2491) พรรษาที่ 24มีความศรัทธาสนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่ครั้งยังเป็นฆราวาสจนเมื่อมารดาเสียชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชครั้งแรกบวชในสังกัดมหานิกายอยู่ 7 พรรษาได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้แนวทางการปฏิบัติเป็นของตัวเองแต่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมต่อมาจึงได้บวชใหม่ในสายธรรมยุติที่วัดดอยธรรมเจดีย์อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครหลังบวชได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากพระอาจารย์แบนธนากโร (ศิษย์เอกหลวงปู่กงมา ซึ่งเป็นลูกศิษย์ระดับต้น ๆของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เป็นเวลากว่า 13 ปีจึงได้ขออนุญาตออกไปปลีกวิเวกปฏิบัติแบบอุกฤษฎ์อยู่องค์เดียวในหลายที่หลายแห่งในที่สุดได้พบสถานที่ที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณะธรรมคือถ้ำในป่าภูไม้ฮาวบนเทือกเขาภูพาน รอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนครและมุกดาหารได้ตั้งจิตอธิฐานว่าหากไม่เจริญก้าวหน้าในธรรมก็จะไม่อยู่บนภูไม้ฮาวนี้อีกต่อไปจากนั้นจึงได้ตั้งใจทำความเพียรอย่างบากบั่นเต็มกำลังความสามารถโดยไม่ย่อท้อจนสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและสาธุชนทั้งใกล้และไกลที่ฝักใฝ่ในธรรม และพร้อมที่จะช่วยงานสืบสานพระพุทธศาสนาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่สนใจ ให้รู้ธรรม เห็นธรรมเข้าถึงแก่นธรรมจากประสบการณ์ตรงที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติล้วน ๆ ที่เกิดขึ้นกับจิตโดยตรง เพื่อสร้างศาสนทายาทและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพร มั่นคงดำรงคงไว้ตราบนานเท่านานของศาสนาพระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก

       ในทางโลกท่านจบปริญญาโททางการศึกษา เอกคณิตศาสตร์ (คม.)เคยเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยครูนครปฐมอยู่ 9 ปี (สถาบันราชภัฏนครปฐมในปัจจุบัน)ก่อนตัดสินใจออกบวช เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วปัจจุบันท่านเป็นพระสุปฏิปันโน พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็นนาบุญอันประเสริฐเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจและยึดถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดได้นับเป็นกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์ที่พวกเรานักปฏิบัติธรรมต่างแสวงหาอยู่เพื่อชี้แนะเส้นทางเดินที่ถูกต้องในการออกจากวัฏฏะสงสารอย่างตรงทาง ไม่วกวนเวียน ย่ำอยู่กับที่หรือหลงเดินผิดทางปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันกับพระพุทธองค์ ตามกำลังสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร และขันติ ของแต่ละคน ๆ ต่อไป
  ภาพวีดีโอ ตักบาตรช่วงเช้าที่บ้านไทย บ้านคุณ อำนาจ


  ภาพวีดีโอ การบรรยายธรรม บ้านคุณ อำนาจ
   


  กุฏิพระ

  >
  กุฏิพระอาจารย์ครรชิต

  >
  ตักบาตรช่วงเช้า ณ.บ้านไทย นครปฐม

  >
  ตักบาตรช่วงเช้าที่บ้านไทย

  >  ทะเลหมอกบนเขาวัดป่าภูไม้ฮาว

  >
  บริเวณทางขึ้น

  >
  บริเวณที่ปฏิบัติศาสนกิจ

  >
  ต้นไม้ฮาว

  >


  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์


 •  แจ้งรายการปฏิบัติธรรม ณ.บ้านไทย ( นครปฐม )
 •  แจ้งรายการปฏิบัติธรรม ณ.สวนโมกข์ ( กรุงเทพ )
 •  แจ้งรายการปฏิบัติธรรม ณ.บ้านจิตสบาย
 •  แจ้งรายการปฏิบัติธรรม ณ.วัดป่าภูไม้ฮาว ( มุกดาหาร ) •  

  รายการแสดงธรรม เพิ่มเติมพิเศษ

  ------------------------------------------------------------------------------

  * อนุโมทนา *
  @=>ข้าพเจ้าได้จัดทำเวบไซต์นี้ขึ้นเพื่อถวายวัดป่าภูไม้ฮาว และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา พร้อมกับเป็นสื่อเพื่อบอกบุญกับบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติธรรม พร้อมอุทิศบุญให้กับญาติโยมทั้งหลาย เพื่อหาหนทางหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
  *** โดยมุ่งเน้นแนะนำให้ชาวพุทธได้หันมาปฏิบัติธรรมทำบุญกุศล เพื่อจิตใจที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ยากไร้ และเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีแต่สิ่งดีงาม โดยได้ขออนุญาตกับพระอาจารย์ครรชิตแล้ว ซึ่งการจัดทำครั้งนี้จะทำให้บรรดาผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ความเคลื่อนไหวในการนัดมาปฏิบัติธรรมกันตามที่ต่างๆ มิได้หวังผลประโยชน์แต่อย่างใดทั้งสิ้น
  ###==> สาธุ <==###
  ข้าพเจ้าบรรดาศิษย์ทั้งหลาย
  - นายธัญพร ดังตราชู ( ร้านทางใหม่ซอฟท์ ) www.tangmaisoft.com
  - น.ส. จีรภา รอดเอี้ยง และ ครอบครัว
  - น.ส. ชุติมณฑน์ ศักดิ์สุริยผดุง และ ครอบครัว
  - คุณอำนาจและภรรยา ได้ให้สถานที่ปฏิบัติธรรมคือบ้านไทย ซึ่งเป็นบ้านของตนเอง
  - คุณชุติมา บริรักษ์ cborirak@hotmail.com ให้ข้อมูลต่างๆ
  - ผู้มีจิตศรัทธา ที่มิได้ออกนาม

  ***
  สอบถามข้อมูลการไปปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมได้ที่
  คุณอรวรรณ ตั้งมั่นคง โทร.089-7408166
  คุณรัศมี นุชดอนไผ่ โทร.088-4908305
  คุณชุติมา บริรักษ์ โทร.081-9153925 email: cborirak@hotmail.com

  ***
  ขอน้อมถวายความสามารถและทรัพย์ของข้าพเจ้าเพื่อเป็นสื่อหรือหนทางนำสาธุชนชาวพุทธทั้งหลาย ให้เข้ามาอยู่ใกล้พระพุทธศาสนา เพื่อความสุข ตลอดไป

   

   ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
 •   ยูทู้ป รวมธรรมปฏิบัติ
 •   แผนที่การเดินทาง
 •  
   
   @

 •   เจ้าอาวาสวัดป่าภูไม้ฮาว
 •  
   
   
  วัดป่าภูไม้ฮาว
  วัดป่าภูไม้ฮาว ต.กกตูม อ.คงหลวง จ.มุกดาหาร ๔๙๑๔๐
  โทรศัพท์ : 042-676-110, 089-6214349
  แฟ็กซ์ : -
  อีเมล : watpaphumaihow@hotmail.com
  : ติดต่อทางวัด :
  -


  เวบไซต์นี้สร้างถวายโดย ร้านคอมพิวเตอร์ทางใหม่ซอฟท์ โทร.081-8458897   www.tangmaisoft.com
  สร้างถวายวัดป่าภูไม้ฮาว เพื่อเอาไว้บอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างบุญ สร้างกุศล